Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Browforce verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Browforce, of om een andere reden persoonsgegevens aan Browforce verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Browforce, Hesselterbrink 532, 7812EN, Emmen. KvK: 68235909
De onderneming is bereikbaar via telefoonnummer: 0614975573

 1. Welke gegevens verwerkt Browforce en voor welk doel
  2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
              b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
              c) telefoonnummer,  e-mailadres,

2.2       Browforce verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende         doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  b en c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Browforce;

 

E-mail berichtgeving:

Browforce gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Browforce.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen

Browforce verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Browforce passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Browforce gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaresse van Browforce kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen Browforce zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Browforce je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Browforce via telefoonnummer: 0614975573

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.